Камелия японская «Русалка» Camellia japonica L. cv. Mermaid